Bereken annuiteit

Annu´teitenhypotheek

Bij een annu´teitenhypotheek bestaat het te betalen bedrag uit 2 delen: rente en aflossing. Het bijzondere van de annu´teitenhypotheek is dat het totaal te betalen bruto bedrag tijdens de gehele looptijd (rentevaste periode) van de hypotheek gelijk blijft.

Het is ook mogelijk een annu´teitenhypotheek af te sluiten in combinatie met een lineaire hypotheek.
Bereken ook de lineaire hypotheek.

Sinds 1 januari 2013 is hypotheekrente-aftrek alleen toegestaan voor een annu´teiten- of lineaire hypotheek. Tenminste voor nieuwe hypotheken.

De berekening wordt gebaseerd op de belastingtarieven van 2017.


Welke gegevens zijn van toepassing?
Hypotheekbedrag
Rente per jaar   % (nominaal)
Looptijd   jaar
WOZ-waarde woning  
Belastbaar inkomen